Polityka prywatności

Korzystanie ze strony Book with hot tea jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z art. 13 o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia w razie potrzeby.

Udział w konkursach organizowanych przez stronę Book with hot tea wiąże się jednoznacznie z dobrowolnym podaniem danych osobowych i oświadczeniem, że są one podane zgodnie z prawdą. Dane podane w konkursie są wyłącznie przetwarzane  w celach konkursowych tzn. publiczne ogłoszenie zwycięzcy konkursu oraz późniejszego przesłania nagrody konkursowej.
W przypadku book tour'ów  dane wykorzystywane są, aby wysłać książkę.


Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych strony Book with hot tea oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz